KK Gorica 101-92 Krka, Novo Mesto

You may also like...