Uprava kluba

 

PREDSJEDNIK:
Duško Radović

ČLANOVI UPRAVNOG ODBORA:

Jakov Baričić

Antonio Radović

TAJNIK:
Senad Beganović

 

 DIREKTOR:
Senad Beganović