Dvorane i termini

Dvorane koje se nalaze na području grada Velike Gorice u kojima se održavaju treninzi: Gradska sportska dvorana, dvorana OŠ Eugen Kumičić, dvorana OŠ Eugen Kvaternik, dvorana OŠ Juraj Habdelić, dvorana OŠ Nikola Hribar, dvorana OŠ Novo Čiče, dvorana OŠ Ščitarjevo, dvorana OŠ Velika Mlaka i dvorana srednjih škola “Bakarić”


Koordinator omladinskog pogona:

Juniori: prof. TZK Nikola Piacun (+385 915305051)

Kadeti: Ivan Stanišak  (+385989966880)

Dječaci: Danijel Jukić (+385915427205) i Mihaela Rudež (+385 923471410)