Dvorane i termini

Share

Dvorane koje se nalaze na području grada Velike Gorice u kojima se održavaju treninzi: Gradska sportska dvorana, dvorana OŠ Eugen Kumičić, dvorana OŠ Eugen Kvaternik, dvorana OŠ Juraj Habdelić, dvorana OŠ Nikola Hribar, dvorana OŠ Novo Čiče, dvorana OŠ Ščitarjevo, dvorana OŠ Velika Mlaka i dvorana srednjih škola “Bakarić”

___________________________________________________________________________________________________

Termini treninga

Mala škola košarke za dječake 2011. i 2012. godište: OŠ Velika Mlaka

utorak i četvrtak od 18:20 do 19:05

subota od 10:00 do 11:00

Mala škola košarke za djevojčice 2009. godište i mlađe: OŠ Velika Mlaka

utorak i četvrtak od 18:20 do 19:05

subota od 10:00 do 11:00

Dječaci 2009. i 2010. godište:

utorak od 19:30 do 21:00 u Gradskoj sportskoj dvorani

srijeda od 18:30 do 19:30 u dvorani srednjih škola (“Bakarić”)

petak od 19:00 do 20:00 u dvorani OŠ Novo Čiče

Dječaci 2007. i 2008. godište:

ponedjeljak od 19:30 do 21:00 u dvorani OŠ Novo Čiče

utorak od 20:15 do 21:15 u dvorani OŠ Juraj Habdelić

srijeda od 19:30 do 21:00 u dvorani OŠ Novo Čiče

petak od 19:15 do 20:30 u dvorani OŠ Eugen Kumičić

Mlađi kadeti 2005. i 2006. godište:

ponedjeljak od 21:00 do 22:30 u dvorani OŠ Novo Čiče

utorak od 21:00 do 22:30 u dvorani OŠ Ščitarjevo

srijeda od 20:30 do 22:00 u dvorani OŠ Eugen Kvaternik

petak od 21 do 22:30 u dvorani OŠ Novo Čiče

Kadeti 2003. i 2004. godište:

ponedjeljak od 21:30 do 22:45 u dvorani OŠ Eugen Kumičić

utorak od 21:00 do 22:30 u dvorani OŠ Ščitarjevo

četvrtak od 21:00 do 22:30 u dvorani OŠ Ščitarjevo

petak od 19:30 do 21:00 u Gradskoj sportskoj dvorani

Juniori 2001. i 2002. godište:

ponedjeljak od 21:30 do 22:45 u dvorani OŠ Eugen Kumičić

utorak od 21:00 do 22:30 u dvorani OŠ Ščitarjevo

četvrtak od 21:00 do 22:30 u dvorani OŠ Ščitarjevo

petak od 19:30 do 21:00 u Gradskoj sportskoj dvorani

Individualni treninzi u Gradskoj sportskoj dvorani

ponedjeljak od 9:00 do 10:30 i od 14:00 do 15:30

srijeda od 9:00 do 10:30 i od 14:00 do 15:30

petak od 9:00 do 10:30